Twitter response:

Recyklohraní – „Vzkaz v láhvi“ (foto)

První letošní úkol projektu Recyklohraní měl název „Vzkaz v láhvi“. Cílem bylo zaměřit se na používání, životní cyklus a recyklaci PET lahví. Poté vytvořit komiks s touto tématikou. Tento úkol jsme plnili v měsíci říjnu. Žáci 4. a 5. ročníku vyplňovali zábavný kvíz a soutěžili na toto téma. Potom vypracovali své komiksy, které se jim opravdu vydařily. Při praktickém plnění úkolu jsme si připomněli a vyzkoušeli sešlapování PET láhví a poté je umisťovali do žlutých kontejnerů. I tyto úkoly jsou pro děti zábavné, plní je s chutí a vedou tím i ostatní k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí. (P. Tesařová)