Twitter response:

Rozsvěcení vánočního stromečku

Advent jsme letos zahájili slavnostně v neděli 1. prosince 2019 před obecním úřadem. Sešlo se hodně místních občanů, ale i lidí z okolí, rodičů a hlavně dětí. Po přivítání paní starostkou byl na přání všech rozsvícen krchlebský vánoční stromeček. Poté následoval program dětí z MŠ. Program naší školy zahájili žáci 5. ročníku v převleku tří králů a požehnali této obci. Následovaly známé koledy a vánoční písně, které si s námi přihlížející s chutí zazpívali. V básních děti popřály všem jen to nejlepší do nového roku. Tři králové přiblížili v jednotlivých vstupech význam nejkrásnějších svátků v roce. Vystoupení bylo odměněno potleskem a účinkující od paní starostky obdrželi sladkou odměnu. Toto příjemné setkání důstojně otevřelo krásnou dobu adventní. (P. Tesařová)