Twitter response:

Sazka olympijský víceboj (foto)

Letos jsme se po dvouleté covidové odmlce s chutí zapojili do sportovního celostátního projektu Sazka olympijský víceboj. Naši žáci průběžně o hodinách tělesné výchovy a ve školní družině splnili osm sportovních disciplín. Díky 100 % zapojení jsme získali zlatý certifikát. Každý žák obdržel Olympijský diplom, který hodnotí výkony v jednotlivých disciplínách v celostátním měřítku. Zároveň řadí malé sportovce typově. V naší škole převažují rychlostní a silové typy. Dále každý dostal doporučení, pro jaké sporty by se mohl v budoucnu rozhodnout.

Na závěr byla za naši školu v tomto projektu vyhodnocena nejlepší dívka – Anna Benešová z 5. ročníku a nejlepší chlapec – Zdeněk Málek ze 4. ročníku. Gratulujeme! Jako možný budoucí adept na úspěch byl vybrán Dominik Procházka z 1. ročníku. Můj úkol jako garanta této soutěže bude i nadále vést děti k aktivnímu pohybu a zaujmout je tak, aby braly sport jako nezastupitelnou součást svého života. (P. Tesařová)