Twitter response:

Sběr papíru (foto)

Také v tomto školním roce probíhal v naší škole sběr starého papíru. Z celkového počtu 29 žáků se do této aktivity zapojilo 16 dětí. Mezi nejlepší sběrače se zařadili: Marek Fajmon – 1775 kg, Veronika Slováková – 1273 kg a Anna Benešová – 408 kg papíru. Za svoji píli dostali diplomy a zasloužené odměny. Nezapomnělo se ale ani na ostatní děti, které se na sběru podílely. Každý si odnesl nějakou drobnost. Naše velké díky náleží ale především vám, rodičům, kteří jste své děti ve sběru podporovali a pomáhali jim s přepravou papíru do školy.

I letos byla škola zapojena do soutěže škol ve sběru druhotných surovin  vyhlášené společností AVE Čáslav. Do již 10. ročníku se přihlásilo celkem 11 škol. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V kategorii celkového dodaného množství kg jsme obdrželi krásné 2. místo! V kategorii průměrné množství kg v přepočtu na žáka jsme se umístili na 1. místě a stali se tak absolutními vítězi!! J Tuto skvělou zprávu nám přišla před závěrem školního roku oznámit  za společnost AVE  p. Vančurová. Kromě milého uznání a radosti ze shledání nám přivezla 2 diplomy a hlavně – 2 úžasné ovocné dorty. Chutnaly náramně a snědly se beze zbytku! J

Všem dětem a rodičům, kteří se na sběru aktivně podíleli, NAŠE VELIKÉ DÍKY!! J