Twitter response:

Sběr papíru (foto)

Také v letošním školním roce byla naše základní škola zapojena do soutěže škol ve sběru druhotných surovin, vyhlášenou společností AVE Čáslav. V porovnání s ostatními školami našeho regionu jsme v celkovém pořadí zaujali 7. místo, z toho 5. místo v kategorii sebraného průměrného množství kg na 1 žáka (116,8kg). Za pěkné umístění děkujeme 15 dětem a jejich rodičům, které se do školního kola soutěže aktivně zapojily. A kdopak si letos odnesl diplom za 1. místo?  Stejně jako v loňském roce patřilo prvenství Marku Fajmonovi z 2. ročníku, který během školního roku přinesl neuvěřitelných 1451 kg starého papíru! Krásné druhé místo obsadila Anna Benešová (4. ročník) s 629 kg a třetí místo a zároveň bronzovou medaili získala Veronika Slováková, žákyně 3. ročníku s 480 kg starého papíru. Při slavnostním vyhlášení si nejlepší sběrači převzali diplomy a radost jim udělaly také zasloužené dárky. Všem moc děkujeme a přejeme hodně elánu a chuti do dalšího ročníku sběrové soutěže. (J. Domasová)