Twitter response:

Sběr papíru

Naše škola byla i v letošním školním roce 2019/20 přihlášena do soutěže škol ve sběru druhotných surovin, a to již do 8. ročníku. V rámci školního kola bylo oceněno 16 dětí, které nosily starý papír do školy v průběhu celého školního roku. Mezi nejlepšími „sběrači“ se umístil na bramborové příčce Adam Staněk (5. roč.) s přinesenými 449 kg, třetí příčku obsadila Míša Kodešová (4. roč.) s 578 kg, druhé místo náleželo Veronice Slovákové (2. roč.) s 897 kg a 1. místo obsadil zaslouženě žák 1. ročníku Marek Fajmon s 1130 kg starého papíru. Děti obdržely pěkné ceny a diplomy jako velké poděkování za záslužný sběr druhotných surovin. Stejné poděkování náleží také vám, rodičům, kteří jste se na zajišťování sběru velkou měrou podíleli.

Ve vyhlášené regionální soutěži společností AVE se „bojovalo“ o umístění ve 2 kategoriích. První kategorie – celkové dodané množství kilogramů papíru. Zde jsme obsadili 4. místo s 5980 kg. Ve druhé kategorii – průměrné množství kilogramů na žáka jsme rovněž skončili na hezkém 4. místě s 199,3 kg na 1 žáka.

Sběr druhotných surovin má bezesporu velký smysl. Vede děti k třídění odpadu, vztahu k přírodě, šetří životní prostředí. O tom, zda v následujícím školním roce bude sběr pokračovat, vás budeme informovat v září 2020. (J. Domasová)