Twitter response:

Školní dopoledne pro budoucí prvňáčky (foto)

Den pro předškolní děti s názvem „Zábavné školní dopoledne“ se letos uskutečnil 4. března 2020 a všichni jsme se moc na nově příchozí děti z mateřské školy těšili! Přišly dvě usměvavé předškolačky – Elenka a Sofinka. Na začátku jsme se s nimi hezky přivítali a uvedli je do naší třídy. Dozvěděli jsme se od nich, jak moc se do školy těšily. Z toho jsme měli velikou radost. Naši školáci jim na oplátku řekli, co všechno je ve škole čeká a mnohé věci si z toho mohly obě dívky během dopoledne vyzkoušet. Začali jsme v komunikačním kruhu vzájemným představením s roztleskávačkou. Následovala hodina počítání a zdatného porovnávání čísel na velkých pěnových kostkách, kterými jsme si s chutí zaházeli. Pokračovali jsme poznáváním písmenek a psaním na tabuli s náležitým vlastnoručním podpisem. Velkým překvapením bylo hádání pohádkových postav, za které se převlékli naši starší školáci. A nebylo to snadné, některé masky byly dosti zapeklité a rafinované. Ale ani jedna z dívek se ničeho nezalekla, ani kostlivce, který se na první pohled úplně přívětivě netvářil. Nechybělo kreslení, zpívání, ani různá pohybová cvičení, na která musely děti přejít do školní tělocvičny.

Cestou do tělocvičny jsme ještě navštívili školní družinu. Naši školáci předvedli děvčatům všechny hračky a hry. Zacvičili jsme si s gymbally a zahráli stolní hru, ale čas byl neúprosný. Museli jsme rychle na hodinu tělesné výchovy. Po náležitém rozcvičení následovala gymnastika, skoky na trampolíně a přeskoky přes švédskou bednu. Obě předškolačky uspěly na výbornou. Ničeho se nebály a cvičily s chutí a nasazením. Při pohybových hrách se zapojily do kolektivu, házely míčem a cvičily podle hudby. Na závěr obě dostaly své první vysvědčení s opravdovými jedničkami a pochvalný list. Při slavnostním předávání jim všichni zaslouženě zatleskali. Pochvala patří i školákům, kteří se chovali ukázněně a kamarádsky. Celé dopoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Už se moc těšíme, až se v září zase společně sejdeme. (J Domasová, P. Tesařová)