Twitter response:

Školní družina v 1. pololetí (foto)

I v této nelehké covidové době naše školní družina s výjimkou několika týdnů fungovala. Družinu ovšem většinu času mohli navštěvovat pouze žáci 1. – 3. ročníku. I přes různá omezení byla náplň činnosti pestrá. Na počátku roku jsme se seznámili s Družinovým desaterem a pochopili, jak se při veškerých činnostech ŠD chovat. Na podzim jsme chodili na procházky, sbírali kaštany, šípky a aranžovali přírodní materiály. Dělali jsme výrobky z kaštanů, sbírali ořechy a pracovali na školním pozemku. Velice hojně jsme využívali obecní hřiště i tělocvičnu. Před Vánocemi jsme si připomněli dobu adventní. I v omezeném režimu jsme dokázali vytvořit příjemnou vánoční atmosféru. Školní prostory jsme si vyzdobili a předali si drobné dárky, Pro své blízké jsme vyrobili přání do nového roku. V lednu jsme si užívali zimních sněhových radovánek. Na závěr 1. pololetí mladší účastníci ŠD obdrželi družinová vysvědčení. Nejen známky a vědomosti, ale i chování a formování charakterových vlastností je pro život nezbytné. Družina není jen místem her a prostorem pro seberealizaci a kamarádství, ale především plní funkci kolektivní výchovy, která je nezastupitelná.(P. Tesařová)