Twitter response:

Školní družina v 1. pololetí (foto)

Činnost ŠD je pravidelná, děti sem dochází rády, plán ŠD je až na drobné výjimky ovlivněné nemocností či počasím dodržen. V tomto období ve ŠD proběhla pedagogická praxe asistentky pedagoga a studentky vychovatelství.

Na počátku roku jsme se seznámili s Družinovým desaterem a pochopili, jak se při veškerých činnostech ŠD chovat. Na podzim jsme chodili na procházky, sbírali kaštany, šípky a aranžovali přírodní materiály. Opékali špekáčky, pouštěli draky a užívali podzimních radovánek. Dělali jsme výrobky z kaštanů, sbírali ořechy a pracovali na školním pozemku. Velice hojně jsme využívali obecní hřiště i tělocvičnu. Před Vánocemi jsme si připomněli dobu adventní. Vyzdobili jsme družinové prostory a předali si drobné dárky. Pro své blízké jsme vyrobili přání do nového roku.

Na závěr 1. pololetí účastníci obdrželi svá družinová vysvědčení. Nejen známky a vědomosti, ale i chování a formování charakterových vlastností je pro život nezbytné. Děti nejprve provedly sebehodnocení a poté obdržely hodnocení od paní vychovatelky. Všichni se dozvěděli například, jak jsou slušní, kamarádští, jestli pomáhají druhým či dbají na bezpečnost svou a kamarádů. Hodně z nich si muselo přiznat, že se nestarají o své věci, jak by měli.

Družina není jen místem her a prostorem pro seberealizaci a kamarádství, ale především plní funkci kolektivní výchovy, která je nezastupitelná. (P. Tesařová)