Twitter response:

Školní projekt „Karel IV.“

Historické osobnosti nám nejsou cizí. Školní projekt pod názvem „Karel IV.“, který byl zrealizován v měsíci březnu, žáky velice bavil. Díky přesunutí původně plánovaného termínu uskutečnění vznikl větší prostor pro podrobnější rozpracování celého projektu. Žáci se tak v průběhu dvou týdnů měli možnost dozvědět o významných obdobích života tohoto velmi vzdělaného a činorodého panovníka. Kromě informací, které děti získaly v průběhu vyučovacích hodin – českého jazyka, vlastivědy a výtvarné výchovy, byla pro děti poutavá beseda s p. Štěpánovským. Ten již v úvodu vyprávění navlékl dobový kostým, kterým nás celkem rychle vtáhl do doby 14. století. Jeho příjemný projev o důležitých událostech ze života českého krále a římského císaře jsme všichni vnímali jako napínavou pohádku. Děti také dostaly do rukou „stříbrné groše“, které se tehdy razily, dozvěděly se, jaká přísloví se nám dochovala až do dnešní doby, proč bylo důležité, aby se Karel IV. naučil číst a psát, což v té době nebylo běžné a kolik grošů dostávali řemeslníci za svou práci a co si za ně mohli pořídit. Panovník Karel IV. byl ve své době pro svoji oblíbenost právem nazýván „Otcem vlasti“. Pro velikost jeho konání a všeho, co pro naši zemi v minulosti udělal, získal v roce 2005 nepsaný titul „Největší Čech“. Kromě univerzity, mnoha památek a odkazů, které nám zanechal, byl zároveň velkou studnicí moudrosti a názorů, ze kterých můžeme čerpat i v dnešní době. (J.Domasová)