Twitter response:

Školní výlet na farmu Bláto a do Herolandu v Březové

Ve čtvrtek 22. června 2017 jsme si vyjeli společně s naší školkou na výlet. Nejprve jsme zavítali na farmu „Bláto“ u Uhlířských Janovic. Naučný program „Cesta mléka z pastviny až na stůl“, který si pro nás připravil tým lidí milujících svoji práci, byl velmi přínosný. Děti obdržely pracovní listy, pomocí kterých se mnohému naučily, např. pochopily výrobu sýra i jiných mléčných výrobků. Pozorovali jsme švýcarský skot na pastvě i v ustájení, který zde žije ve velmi příznivých podmínkách. Lidé z farmy se navracejí k přírodě, využívají však moderní technologie a pečují o zvířata s láskou. Dále jsme viděli ovce, kozy, páva, dojení koz a nejvíce děti zaujala exkurze v sýrárně. Poté jsme se přesunuli do zábavného parku „Heroland“ v Březové a skotačení mohlo začít. Nejprve jsme otestovali všechny atrakce – obří trampolíny, rozmanité prolézačky, skluzavky, houpačky, domečky. Nejvíce času děti strávily na pirátské lodi. Když jsme si pochutnali na grilovaných špekáčkách a občerstvili se v místním stánku, následovalo to nejlepší osvěžení tohoto slunečného dne – vodní hrátky, probíhání mezi kapkami vody i koupání ve vaničkách. Poté si děti nechaly namalovat rozličné ornamenty na obličej. Vyrobili jsme si s paní průvodkyní antistresové balónky a na závěr si ještě užili zábavu na ojedinělých herních atrakcích. Je až neuvěřitelné, kolik zážitků nám letošní školní výlet přinesl. (P. Tesařová)