Twitter response:

Soutěž „Máme rádi přírodu“ (foto)

Na podzim jsme se zúčastnili soutěže Hnutí Brontosaurus „Máme rádi přírodu“. Tentokrát na téma „Voda a život“. Cílem této soutěže je prohloubení vztahu člověka k přírodě. Naučit děti pozorovat přírodu a umět vyjádřit pocity k ní. Naši žáci soutěžili v literární, fotografické i výtvarné části. Ve školním kole byla vyhodnocena díla všech účastníků a ta nejzdařilejší byla odeslána do celostátní soutěže. Všem účastníkům děkujeme za snahu, nasazení a reprezentaci naší školy. (P. Tesařová)