Twitter response:

Staleté kořeny

„Staleté kořeny“ jsou mediálním projektem, který má za cíl připomenout a oslavit 100 let od založení Československa. Kým jako národ jsme? Jaká je naše identita a kořeny? Všichni víme, že kořeny jsou důležité. Stejně tak i národ potřebuje své kořeny a bez svých kořenů hyne. I naše škola se do tohoto projektu v pátek 2. listopadu 2018 zapojila. Mezi žáky 3. – 5. ročníku zavítal pan Alexandr Štěpánovský, jehož děti znají již z předchozích let. Pod jeho vedením si připomněli 4 důležité životní hodnoty – víru, pravdu, svobodu a důstojnost lidského života. To jsou naše národní kořeny. V projektu Staleté kořeny je ukázáno, že z těchto hodnot vyrůstáme. Má to však háček – kořeny jsou pod zemí a nejsou vidět. Z nich vyrůstá kmen, větve a listy. Kmen – to jsou významné osobnosti českého národa a listy – příběhy současných lidí. Tento strom najdete v interiéru školy.