Twitter response:

Ukončení školního roku 2019/20 (foto)

Školní rok 2019/20 bude v našich vzpomínkách uložen jako rok „rouškový“. I když byl v mnoha ohledech výjimečný, snažili jsme se, aby dopad na žáky byl co nejmenší. Přišli jsme o 10 týdnů prezenční výuky, školu v přírodě, cyklopobyt na Lipně, divadelní i filmová představení, vystoupení pro rodiče v závěru školního roku, … Nic nám však nezabránilo rozloučit se s žáky 5. ročníku Veronikou Fréharovou, Vítkem Černovským, Toníkem Jeřichou a Adamem Staňkem. Třída velice šikovných dětí, tak bude uložena v naší paměti. Rozloučení s nimi proběhlo v pátek 26. 6. 2020, kdy byli všichni paní ředitelkou jmenováni absolventy krchlebské školy. Každý obdržel na památku knihu a drobné osobní dárky. Všem přejeme, aby se jim v životě dařilo a na školu rádi vzpomínali.

Letošní školní rok vstoupí bezesporu do historie novodobého školství. Rok, kdy jsme se všichni ocitli v námi dosud nepoznané situaci. Přechod na formu distančního vzdělávání byl pro žáky, pedagogy i rodiče velkou neznámou. Po dobu deseti týdnů práce a zpětného návratu žáků do prezenční výuky můžu říci, že si vážím všech vás, kteří jste se s touto nelehkou situací se ctí vypořádali. Patří vám veliký dík.

Je na místě poděkovat všem zaměstnancům za svědomité vykonávání jejich každodenních povinností, trpělivost s dětmi a ochotu naslouchat jim.

Vám rodičům děkuji za vstřícnost, spolupráci a především za slušné jednání, které není v dnešní době vždy samozřejmostí. 

Všem pak přeji krásné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.

PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy