Twitter response:

Ukončení školního roku 2020-21

Školní rok 2020-21 jsme slavnostně ukončili ve středu 30. června 2021. Lehká nervozita žáků byla znatelná na každém kroku hned od rána. Ruce plné kytiček, na lavicích desky na vysvědčení.

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře.  Za odměnu obdrželi stužku a knížku. Společně jsme zhodnotili práci v průběhu celého školního roku.

Zaslouženou odměnu si odnesly Anička Benešová, Ema Černovská, Míša Kodešová a Kristýna Müllerová za celoroční péči o andulky.

Tento den školu definitivně opouštěla 4 děvčata 5. ročníku – Michaela Kodešová, Kristýna Müllerová, Victoria Kybalová a Vanesa Doškářová. Děvčatům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku v čáslavské škole a hodně studijních úspěchů.

Tento školní rok byl plný výzev, se kterými jsme se všichni snažili zdárně vypořádat. Distanční vzdělávání, on-line výuka, homogenita třídních kolektivů, testování, zvýšená hygiena, roušky, prostě, bylo toho hodně, s čím jsme se museli poprat. Ale zvládli jsme to. Prázdniny jsou tady.

Přeji všem žákům i zaměstnancům zasloužené dny plné odpočinku, sluníčka, krásných zážitků a setkání s milými lidmi. Užijte si prázdniny podle svých představ a v září opět na shledanou. (J. Olivová)