Twitter response:

Úspěch v Žehušickém poháru (foto)

Po dvouleté covidové odmlce jsme v pátek 29. dubna 2022 vyrazili na atletické závody „Žehušický pohár“. V průběhu měsíce dubna jsme vybrali 13 nejlepších reprezentantů krchlebské školy.

Adam Růžička si zaběhl v kategorii mladší žáci běh na 500 m a obsadil úžasné 4. místo.

 Za kategorii – přípravka mladší soutěžili: Dalík Drlík, Dominik Procházka, Jenda Málek, Sofinka Nguyen a Viky Illková. Jejich výkony byly úctyhodné. Velkou pochvalu zaslouží zejména za štafetový běh, který zvládli výborně, předávky proběhly bez sebemenšího zaváhání. Viky Illková, která při běhu zakopla, skvěle zvládla situaci a statečně doběhla do cíle. I tyto situace do sportu patří a vstát, nevzdat se a pokračovat je pro život to nejdůležitější.

Za kategorii přípravka starší závodili: Anna Benešová, Ema Černovská, Antonín Kodeš, Tomáš Jeřicha, Teodor Kroutil, Matěj Illek, Zdeněk Málek. Této skupině žáků se podařil úžasný výkon. Získali 8 medailí:

Anna Benešová:

skok daleký z místa -2. místo

štafeta – 2. místo

Ema Černovská

běh 300 m – 2. místo

štafeta – 2. místo

Tomáš Jeřicha

kriket – 2. místo

Antonín Kodeš

skok daleký z místa -3. místo

štafeta – 2. místo

Zdeněk Málek

štafeta – 2. místo

Všichni si vedli skvěle. Za vynikající výkony získali celkově 3. místo. To je pro naši málotřídní školu nezapomenutelný, nádherný úspěch. Pohár starosty obce Žehušice je toho důkazem. Moc děkujeme!!!!  (P. Tesařová)