Twitter response:

Vánoční vystoupení nejen pro rodiče

Ve středu 11. prosince 2019 se naše tělocvična proměnila ve slavnostní vánoční sál plný našich nejbližších diváků. Za zvuku varhan slavnostně nastoupili účinkující, kteří zazpívali mnoho vánočních písní a koled. Dramatické pásmo, ve kterém vystoupil hlásný, vypravěč, Josef, Marie, pastýř, andělé a tří králové připomnělo zrození Ježíška. Slovo doplněné zpěvem nejznámějších koled přiblížilo všem význam Vánoc. Pomocí básní děti popřály všem krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. Pochvalu zaslouží dívky, které vánoční atmosféru prohloubily hrou na flétnu. Velké poděkování zaslouží paní Kokešová, která nás po celou dobu doprovázela hrou na varhany a slečně Kocourkové děkujeme za pomoc s dramatickým pásmem, paní ředitelce za milé úvodní slovo a pomoc s přípravou dárků. Paní učitelka Domasová již tradičně vyzdobila tělocvičnu a společně se nám podařilo vše zorganizovat, jsme již sehraná dvojka. Největší dík však patří dětem, kterým se vystoupení velmi vydařilo.  Bez nich by Vánoce neměly to pravé kouzlo! (P. Tesařová)