Twitter response:

Výlet do Čáslavi (foto)

Již od rána 24. června 2021 děti pokřikovaly: „Hurá výlet!“ Situace byla i v tomto náročném školním covidovém roce příznivá a tak jsme vyrazili s žáky 1. – 3. ročníku na slíbený výlet do Čáslavi.

Cestou na zastávku jsme potkali několik známých, kterým děti radostně mávaly. Když jsme dorazili autobusem k Podměstskému rybníku, vydali jsme se naučnou stezkou na hřiště. Tam začala ta pravá zábava – houpání, klouzání, točení, jízda na lanovce, lezení po pavučině, šplhy, vzpory, výmyky, ručkování, rovnovážná cvičení. Všichni si našli, co je baví a dostatečně se vydováděli. Spontánní pohyb dětem již viditelně velmi chyběl. Čas rychle utekl a museli jsme se vydat na zpáteční cestu a tolik vytoužené nákupy v hračkárně a cukrárně. Nastalo letní mlsání, každý si nakoupil, co potřeboval, někteří nezapomněli ani na dárky pro své blízké. Po návratu v půl čtvrté se děti divily, proč dnes není družina. (P. Tesařová)