Twitter response:

Vyšetření očí a Dřevíčková dílna v MŠ

Úterní dopoledne 27. března 2018 bylo v naší mateřské škole opravdu rušno. Nejprve zde proběhlo Vyšetření očí dětí od společnost Prima Vizus, které provádělo v naší školce screeningové vyšetření očí již několikátým rokem.

V druhé části dopoledne nás navštívil pan Marek Pilnáček se svou asistentkou Kateřinou, který si pro děti připravil „DŘEVÍČKOVOU DÍLNIČKU“. Nejprve děti seznámil s nářadím, se kterým pracuje, pojmenoval ho, vysvětlil, k čemu se používá a poté i názorně předvedl. Následně si děti společně s ním vyrobily dřevěné jezdící kuřátko a srdíčko pro maminku. Vyzkoušely si práci s pilníkem, vrtačkou, kladivem a své výtvory si ozdobily fixami. Děti byly z celé akce nadšené a každý si své výrobky odnesl domů. Věříme, že u nás pan Marek nebyl naposledy.

(Krupičková K.)