Twitter response:

Workshop „Žij (s) angličtinou“ (foto)

V úvodu tohoto školního roku jsme využili nabídky jazykové školy Zebra, která má své pobočky v Chrudimi, Kolíně a Kutné Hoře. Workshopu s názvem „Žij (s) angličtinou“ se zúčastnili 24. září 2021 žáci 4. a 5. ročníku. Lektorky Alena Jirásková a Kristýna Macková věnovaly dětem 4 vyučovací hodiny. První hodina byla zaměřena na uvědomění si důležitosti znalosti cizího jazyka, v tomto případě anglického. Žáci se zamýšleli nad tím, proč je třeba znát AJ, kdy jej již použili, kolik jazyků je na světě, ve slepé mapě světa vyznačovali, kde je AJ jazykem úředním a kde všude se jím lze domluvit. Druhá hodina byla věnována vlajkám, osobnostem, živočichům, měnám a tradicím zemí, jako je Anglie, Austrálie, USA, … Nejatraktivnější část přišla bezesporu poté, kdy se žáci spojili s rodilými mluvčími z Ghany a Španělska. Jejich úkolem bylo při on-line setkání zjistit co nejvíce informací o těchto lidech. Děti se pobavily při překladech svých jmen do anglické podoby. Lektorky vyprávěly i zážitky z cest. Závěrečná hodina byla věnována skupinové práci s tématem rodiny. Video, kde hovořil česky cizinec žijící v USA, bylo důkazem, co může vést člověka ke studiu takového jazyka, jako je naše mateřština, tedy český jazyk. V tomto případě byli motivací předci žijící v tehdejší ČSSR a touha mladíka navštívit naši zemi, seznámit se s její historií a tradicemi, a především – domluvit se zde s ostatními příbuznými.  (J. Olivová)