Twitter response:

Zábavné školní dopoledne s předškoláky

V úterý 7. března 2017 proběhlo v naší škole „Veselé školní dopoledne“. Program, zaměřený pro předškolní děti, ale zároveň také propojený s žáky 1. a 2. ročníku. A jak to u nás v tento den v I. třídě vypadalo? Po přivítání předškoláčků p. učitelkami se všechny děti přemístily do kroužku, kde jsme se vzájemně představili. Zahráli různé komunikační hry s míčky, na hledání předmětů, vytvářeli různé skupinky dětí, plnili jednoduché úkoly. Pak jsme si budoucí prvňáčky trochu vyzkoušeli z písmenek, počítání, poznávání barev a tvarů. Ověřili znalosti z přírody, názvy dnů v týdnu, ročních období apod. Je to až neuvěřitelné, jak dobře se všem dětem vedlo. V závěru tohoto bloku nám všechny děti nakreslily moc pěkné obrázky, na kterých zachytily samy sebe. Za statečnost a výborné znalosti dostaly drobné odměny. Poté následovala hodina tělesné výchovy. Všechny velmi bavil kruhový trénink na tělocvičném nářadí, kterému předcházela řádná školní rozcvička. Velkou radost přineslo předškolákům cvičení na trampolíně a švédské bedně. Hodina utekla jako voda. Děti na závěr dostaly balónky se svým jménem, upomínkový list a drobné odměny. Ani vše nemohly pobrat. „ Škoda, že školní dobrodružství skončilo!“, říkali někteří předškoláci. Byli ale na omylu. Vše jim již 1. září začne a my se na ně těšíme! (J.Domasová)