Twitter response:

Zahájení školního roku 2020/21

Letošní školní rok byl zahájen v úterý 1. září 2020. Do školy nastoupilo celkem 28 žáků, z toho 4 do prvního ročníku. První den se nám však ještě všichni prvňáčci nesešli a proto byly v první třídě přivítány jen dvě dívky, Ellenka a Sofinka. Nejprve si vzala úvodní slovo paní ředitelka a krátce pohovořila k dětem i přítomným rodičům, poté přivítala děti paní starostka a jejich třídní učitelka. Ta si pro nové školačky připravila několik úkolů, které bez problémů dobře zvládly. Zapojili se také přítomní starší školáci a všem, mimo jiné, přiblížili, co nové prvňačky ve škole čeká za učení, jaké budou mít předměty a na co všechno se mohou těšit. Poté byla obě děvčata slavnostně ošerpována krásnými stuhami a na památku prvního školního dne vyfotografována. Slavnostní dopoledne bylo ukončeno přáním šťastného a úspěšného školního roku.(J. Domasová)