Twitter response:

Zápis do 1. ročníku

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krchleby oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná ve středu 5. dubna 2017 od 13.30 hod. do 17.30 hod. v budově základní školy – 1. poschodí (učebna I. třídy). K zápisu je nutné přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, resp. žádost o odklad školní docházky (v tomto případě zároveň vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře). PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy