Twitter response:

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Ředitelství školy oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 od 16.15 do 18 hodin v budově MŠ (zadní vchod – školní jídelna). S sebou přineste: vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, vyplněný a dětským lékařem potvrzený evidenční list dítěte, rodný list dítěte. Výše uvedené tiskopisy jsou k vyzvednutí v MŠ, případně je lze zaslat na Vámi uvedenou emailovou adresu (omlouváme se za nemožnost stažení ze stránek školy – technické důvody). Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 – 2018: 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2017 a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky – obě skupiny ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí. 2. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí nabývající 4 let v období do 31. srpna 2017. 3. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí nabývající 3 let v období do 31. srpna 2017. 4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. nabývající 5 let v období do 31. srpna 2017 – mimospádové. 5. Děti mimospádové nabývající 4 let v období do 31. srpna 2017. 6. Děti mimospádové nabývající 3 let v období do 31. srpna 2017. 7. Děti ze spádového obvodu Krchleby, Chedrbí nabývající 2 let v období do 31. srpna 2017. 8. Děti mimospádové nabývající 2 let v období do 31. srpna 2017. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelkou školy brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí. V každém z výše uvedených kritérií budou děti vždy přijímány v pořadí dle věku od nejstaršího. V Krchlebech, 4. 4. 2017 PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy