Twitter response:

Výchovný poradce – MŠ

Výchovný poradce MŠ

Kateřina Krupičková

Konzultační hodiny:        sudé týdny, středa 16.00 – 16.30 hod, kancelář MŠ

                                                   dále dle individuální domluvy

 

Činnost výchovného poradce

  • Výchovný poradce úzce spolupracuje s ředitelkou školy a vedoucí učitelkou mateřské školy.
  • Spolupracuje s vedoucí učitelkou při řešení výchovných problémů, připravuje podklady pro jednání se zákonnými zástupci.
  • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, eviduje zprávy z vyšetření, pomáhá pedagogům se zpracováním individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory, eviduje je, koordinuje práci asistentů pedagogů, jsou-li na škole.
  • Spolupracuje s vedoucí učitelkou při řešení vzdělávacích problémů souvisejících se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami či dětí nadaných.
  • Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními.
  • Organizuje odborné přednášky pro zákonné zástupce dětí MŠ.
  • Předává zákonným zástupcům různé odborné články formou nástěnky, kde si je mohou zákonní rodiče přečíst či vypůjčit domů.