Projekt MŠ "NA SVĚTĚ SE NEBOJÍM, JAK SE CHOVAT DOBŘE VÍM!"

Projekt "Na světě se nebojím, jak se chovat dobře vím!" proběhl na naší mateřské škole v týdnu od 6.11. do 10.11.2017. Děti se seznámily s tím, co je to zdravý životní styl, ekologie, recyklace, jak třídit odpad, jak chránit přírodu. Za pomocí obrázků – „MODELOVÉ SITUACE V OBRÁZCÍCH“ a dramatizace si vyzkoušely jak se chovat k druhým lidem, jak se chovat k těm co se v něčem liší. Připomněly si co je pro naše zdraví důležité, co je zdravé a nezdravé, co nám škodí. Pomocí pohybových her si vyzkoušely třídit odpad to tašek na třídění odpadu – podle správné barvy. Naučily se také nové básničky – „TŘÍDÍME ODPAD“, „TŘÍDĚNÍ ODPADU“, „TAKHLE CVIČÍ“, „KAMARÁD“. Formou pracovních listů si děti upevnily své nové poznatky a znalosti, vybarvovaly také omalovánky, vhodné k daným tématům. Velký úspěch mělo obkreslování kamarádů na velký papír formátu A1 s dokreslováním. Největší zábavou pro děti však byla dramatizace „modelových situací“, jak se správě zachovat v situacích, se kterými se děti mohou běžně setkat. Na vycházkách si děti mohly prohlédnout kontejnery na třídění odpadů, tak jak vypadají ve skutečnosti. Celý týden nás před spaním provázela kniha „KAMARÁDI Z VELKÉ DÁLKY“. Práce dětí byly vystavovány v šatně MŠ. I nadále budeme pokračovat v seznamování dětí s různými životními nástrahami v podobě sociálně patologických jevů, aby věděly jak se správně chovat. Věřím, že se dětem projekt líbil, byl pro ně poučný. Společně jsme si celý týden užili! (Krupičková K.) Pokračování článku »
22. listopadu 2017

Beseda se záchranářkou

Beseda s paní Romanou Hájkovou z Červeného kříže se uskutečnila v úterý 24. 10 2017. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ohledně poskytování první pomoci. Vyzkoušely si obvazovou techniku při žilním, ale i tepenném krvácení, stabilizovanou polohu pacienta, na modelu lidského těla procvičily správnou resuscitaci, poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu, zopakovaly telefonní čísla důležitá pro přivolání integrovaných záchranných složek,… Vše probíhalo pod přísným, ale zároveň laskavým vedením paní Romany, která děti velmi chválila nejen za šikovnost, ale také za mnoho teoretických znalostí. Vše bylo ještě zajímavější, když nám vyprávěla různé příhody, které za léta praxe u záchranného sboru zažila. Je moc dobře, že se tato beseda (díky přispění p. Evy Černovské), mohla uskutečnit. Zájem dětí, jejich chuť poskytnout pomoc nejen sobě, ale také ostatním, jsou velmi cenné vklady do života. (J.Domasová) Pokračování článku »
20. listopadu 2017

Výlet na Kačinu

V pondělí 30. října 2017 jsme se společně s dětmi ze ZŠ Zbýšov vypravili na zámek Kačinu. Uvítala nás naše průvodkyně, která nás provedla podzemím. Viděli jsme: vinný sklípek, zámeckou lednici, prádelnu, pokoj pro služky, kuchyň. Nejvíce se mi líbila konírna. Poznali jsme, že služebnictvo mělo na zámku opravdu hodně práce. Potom jsme přešli do učebny, kde jsme vyplňovali testy, soutěžili se Zbýšovem a poznávali zajímavé předměty, např. bič, lucernu, potřeby kastelána, sekretáře, pradleny. Prohlédli jsme si také zámecké komnaty. Dozvěděli jsme se, že zámek patřil rodu Chotků a že je postaven v empírovém stylu. Výlet se nám vydařil a získali jsme mnoho informací o tom, jak se žilo dříve. (A.Staněk - 3. ročník) Pokračování článku »
2. listopadu 2017

Naše obec Krchleby

16. října 2017 jsme zahájili v rámci ŠD projekt „Naše obec Krchleby“. Cílem tohoto projektu je naučnou a zábavnou formou přiblížit dětem současnost a historii obce. Vytvářet a rozvíjet vztah k místu, kde žijeme. Nejprve jsme si povídali o památkách obce, vyhledávali zajímavosti. Poté jsme památky navštívili, hledali místo, kde asi stál krchlebský zámek. Zaujala nás opravená kaplička se sv. Izidorem i socha sv. Jana Nepomuckého, děti výtvarně tyto památky velmi pěkně ztvárnily. Při procházce po Krchlebech jsme si uvědomili, jak krásné jsou. Dělali jsme si náčrty a složili báseň. Poté jsme navštívili obecní úřad Krchleby. Tato exkurze byla zajímavější, než mnozí čekali. Prohlédli jsme si veškeré prostory, nahlédli do kroniky obce a do volební místnosti. Ten kdo chtěl, si sedl i na židli paní starostky. Na závěr jsme navštívili místní knihovnu. Děkujeme paní Bruthansové, že nám byla příjemnou a vstřícnou průvodkyní. V listopadu se ještě těšíme na návštěvu kostela. Ne všude mají děti to, co v Krchlebech, což si také uvědomily. Obec se jim velmi věnuje, dělá pro jejich šťastné dětství a vzdělání maximum. Končím slovy básně, kterou děti zastupitelstvu předaly: „Naše obec Krchleby, plní naše potřeby. Školka, škola, družina, vzdělávat se je prima. Dětství si tu užíváme, o všechno se zajímáme. Stojí tu kaplička s Izidorem, který je zemědělcům vzorem. Svatý Jan Nepomucký, patron zpovědníků, stojí v Krchlebech u rybníku. Kdysi tu i zámek stál, v kterém byl rytířský sál. Kostel svatého Václava krásu obci dodává. Na obec se vypravíme, i knihovnu uvidíme. Děkujeme za všechno, co děláte a že na nás děti nikdy nezapomínáte!“ (P. Tesařová) Pokračování článku »
31. října 2017

Nové fotogalerie