Škola v přírodě Vřesná

A je tu dlouho očekávané pondělí 5. června 2017. Scházíme se před školou, odevzdáváme potřebné materiály, nasedáme do mikrobusu a odjíždíme směr Lipno. Paní ředitelka autem za námi. Cesta je dlouhá, ale přežíváme ji. K penzionu Vřesná přijíždíme po poledni. Ubytováváme se, dojídáme zásoby, kterými nás vybavily maminky, převlékáme se do cyklistického, vytahujeme kola, vyslechneme základní poučení potřebné pro pohyb ve větší skupině a vyrážíme na první cestu. Přívozem se necháváme převézt na druhou stranu Lipna. Vracíme se přes hráz směr Frymburk. První den 26 km. Druhý den projíždíme krásnou krajinou opačným směrem, zastavujeme se na pláži, někteří otužilci se koupou, jiní staví z písku, ostatní si užívají dětské hřiště. Urážíme 30 km. Třetí den je pod mrakem. Chtěli jsme na stezku Korunami stromů, ale měníme program. Zdatnější vyrážejí s panem ředitelem Olivou na Vítkův hrádek, druhá skupina má slíbenou Kostkománii. Ta je však přesunuta do Prahy. Hledáme náhradní program a jsme úspěšní – vyrážíme na hlavní pláž do Hopsária. Tady trávíme hodinou skotačení. Při zpáteční cestě nás zastihne déšť. Stačíme se ukrýt před přeprškou pod přístřešek, který je vybudovaný přesně pro naši skupinu. Ve Frymburku se najíme a vracíme se na penzion. Třetí den 23 km. Čtvrtý den se nám stává hůře, únava se hromadí. Dnes nás čeká nejnáročnější výstup – stezka Korunami stromů. Mezi nejzdatnější cyklisty patří Adélka Deverová, která jako jedna z mála šlape do prudkého stoupání. Ostatní chvíli jedou, chvíli tlačí kolo, chvíli funí a nadávají, proč není rozhledna pod kopcem . Jsme stateční a všichni dorážíme k cíli. Stezka je nádherná, výhled na Lipno, větrné elektrárny v Rakousku a ostatní lidi, kteří se tu hemží jak mravenečci. Užíváme si to. Počasí nám přeje. Cestou zpět se odměňujeme nákupem ve Frymburku. Dnes 25 km. Sil máme kupodivu ještě dostatek – skáčeme na trampolíně, hrajeme hry, karty, lumpačíme. Večer nás paní ředitelka Olivová překvapuje pochvalným listem za vytrvalost a dodržování dopravních předpisů. Poslední večer, poslední noc, poslední ráno. Moc se nám tu líbí, ale vše jednou končí. Děkujeme panu majiteli penzionu za výborné jídlo, teploučko a stálý úsměv. Moc rádi se k Vám zase vrátíme. (J. Olivová) Pokračování článku »
12. června 2017

Besedy s panem Štěpánovským

V úterý 9. května 2017 nás již potřetí v letošním školním roce navštívil p. Saša Štěpánovský z KS v Kutné Hoře. Beseda s ním byla jako ty předchozí velmi přínosná a pro děti zajímavá. Ale…vezměme vše od začátku. První beseda proběhla 29. března. V té době probíhal na naší škole projekt na téma „ Karel IV.“, jeho povídání o tomto velmi významném českém králi bylo příjemným završením tematické školní práce. Další beseda s p. Štěpánovským se uskutečnila 12. dubna. Povídání o Velikonocích, o jejich vzniku a poutavém životě Ježíše Krista objasnilo dětem podstatu těchto svátků. Dárek v podobě dětské bible i s osobním věnováním, všechny děti mile potěšil. Poslední beseda „ Husovy stopy“, přenesla děti do období 14. - 15. století. Úplně na začátku obdržely děti indicie - obrázky míče, kaple, prostých lidí, knihy, které se staly v dalším vypravování p. Štěpánovského jednotlivými pilíři celé besedy o životě a odkazu Mistra Jana Husa. Děti se tak dozvěděly, kde se Jan Hus narodil, jaké měl dětství, jak asi vypadal v dospělosti, čím zjednodušil český pravopis, proč se stal oblíbeným knězem a o čem byla jeho kázání, proč odcestoval do Kostnice a za co byl odsouzen a upálen. A především pochopily, jak moc jsou pro nás dodnes důležité všechny Husovy stopy, na které nemálo lidí tak trochu pozapomnělo…víra, svoboda, pravda, odvaha, láska, úcta, pokora, odpuštění,…Tato beseda byla pro nás všechny příjemná, poučná a hlavně přínosná. Děkujeme za laskavý a pozitivní přístup přednášejícího. Děti si dokonce vydobyly další dva příběhy, o Mikeši Zůlovi a Jeronýmu Pražském, kteří také prošli Husovým životem. S panem Štěpánovským jsme se rozloučili až poté, co přislíbil, že nás v příštím roce opět navštíví a bude nám vyprávět o tom, jak procestoval Ameriku a navštívil některé indiánské kmeny. Už teď se všichni moc těšíme! (J. Domasová) Pokračování článku »
18. května 2017

Přijetí k předškolnímu vzdělávání od škol. roku 2017-18

Na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a kritérií stanovených ředitelkou školy byli ve správním řízení s platností od školního roku 2017-2018 přijati k tomuto vzdělávání níže uvedení účastníci: MS-1, MS-2, MS-3, MS-4, MS-5, MS-6 Poučení a odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krchleby, okres Kutná Hora, příspěvková organizace. PaedDr. Jitka Olivová, ředitelka školy Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017 Pokračování článku »
12. května 2017

Skvělý úspěch v Žehušickém poháru

Počasí se v pátek 28. dubna 2017 opravdu nevydařilo. Ani déšť však neodradil nás, odhodlaný sedmičlenný tým. Na atletické závody jsme vyjeli se skvělou náladou, natěšeni a odhodláni závodit. Po uvítacím ceremoniálu se uskutečnil běh na 50m, ve kterém krchlebskou školu reprezentovali Vládík Fišer, Filip Urválek a Nikola Benešová. Již zde svitla naděje na první medaili. V běhu na 60m získal 4. místo Martin Zralý. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde proběhl skok do dálky z místa. Za pěkný výkon zaslouží pochvalu Adéla Deverová, Nikola Benešová i Vítek Černovský. Vládík Fišer opět zabodoval a bylo jasné, že bude stát na stupni vítězů. V hodu plným míčem naše závodníky nezaskočilo ani to, že musí házet dozadu. Děvčata skvěle zastoupila Adéla Deverová, chlapce Vítek Černovský a vynikající byl Tonda Jeřicha, který hodil 6m. Poté skákal Martin Zralý do dálky, předvedl skvělou techniku a velkou snahu. Pak následovala štafeta, která se běžela v několika rozbězích. Náš čtyřčlenný tým podal neuvěřitelný výkon bez jediné chybné předávky. První vyběhl Vládík Fišer, který dostal družstvo okamžitě do vedení, Filip Urválek a Nikola Benešová běželi neuvěřitelně a nedali možnost protivníkům je předstihnout, Martin Zralý nasadil tempo a s velikým náskokem doběhl do cíle našeho rozběhu. V závěrečném slavnostním ceremoniálu byli ohodnoceni všichni! Vládík Fišer získal 2. místo v běhu na 50m a 3. místo ve skoku, Tonda Jeřicha 3. místo za hod plným míčem a naše skvělé družstvo dokázalo vybojovat 2. místo ve štafetě. Při vyhlášení vítězů se všem tajil dech. Poté jsme měli neuvěřitelnou radost. Krchleby vyhráli 3. místo ve své kategorii. Vraceli jsme se domů s pohárem. Je až neuvěřitelné jak šikovné máme děti! Velmi děkujeme skvělým závodníkům za výbornou reprezentaci školy. Chovali se příkladně, sportovně a ukázněně. Byla jsem na ně velmi pyšná. Děkuji paní Fišerové za odvoz dětí, veškerou pomoc, fandění i podporu. Pohár bude navždy zdobit naši školu a krásné vzpomínky nám všem zůstanou. (P.Tesařová) Pokračování článku »
3. května 2017

Nové fotogalerie