Vánoční přání

Příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu, teplo domova, v novém roce především zdraví, štěstí a spokojenost přejí všem žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ. Pokračování článku »
23. prosince 2016

Adventní čas v základní škole

V neděli 27. 11. 2016 jsme přivítali adventní čas rozsvěcením vánočního stromečku před Obecním úřadem v Krchlebech. Zapojili jsme se svým programem do příjemné předvánoční atmosféry. Zpěv koled byl tentokrát za doprovodu živé hudby, vynikajících hudebníků Jiřího Fiedlera a Pavla Jeřábka. Nastoupili jsme po milém vystoupení dětí z MŠ. Lidé si se zájmem poslechli básničky školáků a s chutí si s námi zazpívali. Největší ohlas si získala píseň „Purpura.“ Již tradiční vánoční besídka se v ZŠ konala ve středu 14.12.2016. Děti plné napětí a očekávání nastoupily do vyzdobené tělocvičny zaplněné diváky. Na jejich přání se nám společně podařilo vytvořit náladu vánoční – přátelskou, příjemnou, ale také radostnou a veselou. Pestrý program básní, písní, koled, hry na flétnu oživily rytmické sestavy se stuhami, kruhy, hůlkou, plyšáky i cvičení na trampolíně. Všechny pobavilo pásmo vánočních vtipů. Publikum si s námi zazpívalo známé koledy a aktivně se zapojilo do řešení hádanek. Velký aplaus získalo maňáskové divadelní představení. „Šípková Růženka“. Dětem se podařilo svým nejbližším předat radost. Bylo znát, s jakou chutí si vystoupení připravily. Vánoční besídku jsme zakončili darováním přáníček. Čas radosti, veselosti nastal! Děkujeme našim dětem, jak jej přivítaly. Vždyť právě ony dávají Vánocům to největší kouzlo.„Krásné svátky, štěstí, zdraví, nový rok ať všechno spraví!“ (P. Tesařová) Pokračování článku »
23. prosince 2016

Beseda s příslušníkem Městské policie Čáslav

Ve středu 7.12.2016 se v naší škole v rámci činnosti metodika prevence uskutečnila beseda s příslušníkem Městské policie Čáslav panem Michalem Málkem. Cílem bylo téma ochrany člověka za mimořádných událostí. Jelikož nebezpečí, která kolem nás jsou, je mnoho, probíhalo toto setkání v několika blocích. Nejprve děti poznávaly značky, řešily různé dopravní situace, zopakovaly si pravidla při přecházení vozovky. Za velmi dobré znalosti sklidily od pana policisty velkou pochvalu. Poté si s nimi povídal o tom, jak by se měly navzájem chovat. Co je ještě škádlení a na co si dát pozor, co již může být šikana a jaké jsou v tomto případě postihy. Další část besedy se hovořilo o chování a evakuaci v případě ohrožení nebo napadení. Spousta zvídavých otázek a aktivita žáků nás mile překvapila a svědčila o tom, že děti o této oblasti již povědomí mají. Největší zájem všech však sklidila ukázka nového policejního automobilu a krátká projížďka v něm. Jsme moc rádi, že se tato beseda mohla uskutečnit a věříme, že napomůže k větší bezpečnosti našich školáků. (J. Domasová – ŠMP) Pokračování článku »
23. prosince 2016

Projekt "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět"

Naše škola vstoupila již do 9. ročníku tohoto projektu, který vede děti k ochraně životního prostředí. První letošní úkol jsme splnili v měsíci říjnu. Hlavním cílem bylo podpořit sběr a recyklaci baterií a pochopit důvod recyklace vůbec. Žáci shromáždili v našem sběrném boxu dostatečný počet tužkových baterií, s jejichž pomocí vytvořili mapu ČR dle zadání. Proběhla diskuse na téma recyklace baterií. Pracovali jsme s mapou ecobat.cz., kde jsme vyhledali nejbližší odběrná místa baterií. Navštívili jsme Obecní úřad Krchleby, nalezli sběrnou nádobu, pohovořili s paní Bruthansovou, která za sběr zodpovídá. Vyplnili jsme dotazník a vyfotili sběrné místo i s obsluhou. Za výborné splnění úkolu nám bude připsáno 250 bodů. Již se těšíme na další úkol, který se bude týkat recyklace tonerů.(P.Tesařová) Pokračování článku »
9. listopadu 2016

Nové fotogalerie