Projekt "Recyklohraní aneb Ukliďme si svět"

Naše škola vstoupila již do 9. ročníku tohoto projektu, který vede děti k ochraně životního prostředí. První letošní úkol jsme splnili v měsíci říjnu. Hlavním cílem bylo podpořit sběr a recyklaci baterií a pochopit důvod recyklace vůbec. Žáci shromáždili v našem sběrném boxu dostatečný počet tužkových baterií, s jejichž pomocí vytvořili mapu ČR dle zadání. Proběhla diskuse na téma recyklace baterií. Pracovali jsme s mapou ecobat.cz., kde jsme vyhledali nejbližší odběrná místa baterií. Navštívili jsme Obecní úřad Krchleby, nalezli sběrnou nádobu, pohovořili s paní Bruthansovou, která za sběr zodpovídá. Vyplnili jsme dotazník a vyfotili sběrné místo i s obsluhou. Za výborné splnění úkolu nám bude připsáno 250 bodů. Již se těšíme na další úkol, který se bude týkat recyklace tonerů.(P.Tesařová) Pokračování článku »
9. listopadu 2016

Podzimní výlet do Čáslavi

Ve čtvrtek 20. října 2016 vyrazili všichni školáci do Městského muzea v Čáslavi. U vstupu nás přivítala paní průvodkyně, s níž jsme vystoupali do 1. poschodí. Před vstupem do výstavní síně nás upozornila na nástropní malbu zobrazující významné čáslavské rodáky - hudebního skladatele Jana Ladislava Dusíka, botanika Filipa Maxmiliána Opitze, advokáta Jana Zikmunda, jednoho ze zakladatelů Včely Čáslavské a předsedu čáslavské záložny Klimenta Čermáka st.. V prvním poschodí se nacházejí tři expozice – přírodovědná, umělecko-průmyslová a národopisná. Nejzajímavější byly velmi kvalitně preparované exempláře zvířat instalované do dobových vitrín, které byly zhotoveny místním truhlářem podle vzoru v Britském muzeu v Londýně. Za pozornost stojí vedle zvířat z celého světa zejména vzácná sbírka kolibříků. V sousední expozici jsme objevili horniny a nerosty z Krchleb, Třebonína, Hraběšína, ... Pro děti byla velice naučná národopisná expozice, která přibližuje život v chalupě a na vesnici v období konce 18. a počátku 19. století. Z muzea jsme se vydali do kina Miloše Formana na nádherný film zachycující silné pouto mezi chlapcem Lucasem a orlím mládětem Abelem. Kouzlo přírody a zpracování celého filmu nás chytlo u srdíček. Vše jsme zakončili následující den zpracováním filmového tematu v hodině českého jazyka. (J.Olivová) Pokračování článku »
26. října 2016

Výukový program „Listy a stromy“

V pondělí 17. 10. 2016 navštívila naši školičku paní lektorka z organizace POD HORAMI o.s. se svým výukovým programem – „Listy a stromy“. Celým programem provázela děti pohádka o malém smrčku, který vyrostl v lese. Děti se zapojovaly do pohádky přiřazováním správných obrázků, pomocí mikroskopů si prohlédly strukturu listu, seznámily se s tím, jak se stromy živí a čím. Jako „nosiči“ živin prolézaly strachovým pytlem, který představoval dutinu stromu. Všechny děti byly statečné a i ti nejmladší tuto překážku překonali s úsměvem. Na závěr si všechny děti společně vytvořily velký strom s listy, který nám zdobí vstupní chodbu mateřské školy. (K. Krupičková) Pokračování článku »
22. října 2016

Projekt - Do divadla za pohádkou

Od 10. 10. do 14. 10. 2016 proběhl v mateřské škole druhý projekt –„DO DIVADLA ZA POHÁDKOU“. Příprava projektu začala již v době loňského školního roku, kdy škola získala dotaci z Fondu kultury a sportu – Mas Lípa pro venkov z.s.. Získané finance byly použity na pomůcky, které obohatily výuku dramatické výchovy v našem zařízení. Projekt byl zahájen návštěvou městské divadlo v Čáslavi, děti se seznámily s novými pojmy JEVIŠTĚ x HLEDIŠTĚ a jejich významem. Učitelka dětem formou obrázků přiblížila hlavní hrdinku z divadelního představení a během týdne zakoupila pro děti i knihu do školní knihovničky – „PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA“. Děti z vlastní zkušenosti vyprávěly o návštěvách divadla s rodiči. Na chování v divadle, při vyprávění i prohlížení obrázků bylo znát, že jim prostředí divadel i loutková divadélka nejsou neznámá. Velice je potěšil nově zakoupený „DIVADELNÍ A OBCHODNÍ KOUTEK“, jež lákal k individuálním hrám s loutkami, které jsou v MŠ dostupné. Zároveň se děti během týdne naučily všechny loutky správně pojmenovávat, učitelka je přímo ukázala, nechala děti na ně sáhnout, zkusit si s nimi zahrát. Překvapením byl nově zakoupený maňásek KAŠPÁRKA, který své kamarády představoval a děti motivoval ke hrám s loutkami i jiným aktivitám celého týdne. Dále děti společně s učitelkou připravily dramatizaci pohádky při, které se seznámily s dalšími pracovními profesemi v divadle – „REKVIZITÁŘ X KOSTYMÉR X MASKÉR“. Tajuplnosti jejich práce poznávaly dále při námětových hrách, grafických činnostech, rozvoji pracovních dovedností, fantazie, konstruktivních hrách a na vlastní výrobě svých loutek. Odměnou pro ně byla ukázka svých prací a výrobku rodičům, na výstavkách. (D. Vlachová) Pokračování článku »
22. října 2016

Nové fotogalerie