Twitter response:

Mateřská škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA                                                                                  

 

Krchlebská mateřská škola je jednotřídní . V současné době ji navštěvuje 20 dětí, z toho 11 místních a 9 z okolních obcí. Provoz je zajišťován dvěma plně kvalifikovanými učitelkami a jedním provozním zaměstnancem.

 

 

 

MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu  „Poznáváme svět kolem nás“. Veškeré aktivity jsou vedeny formou her a tvořivých činností. Zaměření směřuje k výtvarným a pracovním dovednostem. Velký zřetel je brán na výchovnou úlohu rodiny, kterou MŠ doplňuje  a obohacuje.

 

 

 

Se základní školou absolvuje předplavecký výcvik v bazénu v Kutné Hoře, navštěvuje divadelní nebo filmová  představení v Čáslavi, děti dochází na výtvarný kroužek a kroužek hry na zobcovou flétnu do ZŠ. Společně jsou pořádány výlety i škola v přírodě.

 

herna

 

 

 

 

herní koutek                                            herní koutek

 

 

V šatně  je trvale uspořádána výstavka výtvarných prací, pracovních listů i různých výrobků z papírů, modelovací hmoty a jiných materiálů, kde rodiče  mohou vidět úspěchy a pokroky svých dětí. MŠ se zapojuje do výtvarných soutěží. Svými pracemi se prezentuje i na vývěsce před obecním úřadem.

Každoročně je pořádána Mikulášská nadílka. Děti vystupují pro rodiče i  veřejnost s vánoční besídkou, přespávají ve škole. Společně jsou připravována  kulturní vystoupení pro vítání občánků a zapomínáno není ani na drobné dárečky ke Dni matek.

 

 

 

 

 

 

veranda                                                  školní zahrada

 

 

 

 

Po absolvování docházky do MŠ přecházejí děti do 1. ročníku především místní základní školy.