Menu
ZŠ a MŠ Krchleby
okres Kutná Hora

Povinná publicita

Od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP JAK v ZŠ a MŠ Krchleby“  s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005179 , který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 796.919,- Kč.


Logo

 

foto

 

 

 

Logo

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Logo

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je vymezen evropskou legislativou. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Projekt je určen pro základní školy.

Logo

Obědy pro děti a SOS do školky jsou projekty obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá rodičům s dětmi, již se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

 

Projekty a partneři