Menu
ZŠ a MŠ Krchleby
okres Kutná Hora

Pedagogové

Mgr. Miroslava Zumrová

ředitelka školy

třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku

výchovný poradce

koordinátor ICT

koordinátor ŠVP

reditelka@zskrchleby.cz

 

Mgr. Jitka Domasová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

vychovatelka školní družiny

metodik prevence

knihovník školní knihovny

vedoucí zájmových kroužků

domasova@zskrchleby.cz

 

Pavla Tesařová

statutární zástupkyně ředitelky školy

vychovatelka školní družiny

učitelka základní školy

koordinátor EVVO

vedoucí zájmových kroužků

tesarova@zskrchleby.cz

 

Jana Málková

asistent pedagoga

učitelka základní školy

malkova@zskrchleby.cz

Projekty a partneři