Menu
ZŠ a MŠ Krchleby
okres Kutná Hora

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence) a hlavním jeho cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. 

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce. Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy a jejich rodinní příslušníci.

Školní metodik prevence:

Mgr. Jitka Domasová, konzultační hodiny - úterý 14.45 - 15.15

Výchovný poradce:

Mgr. Miroslava Zumrová, konzultační hodiny - čtvrtek 12.30 - 13.00

 

Projekty a partneři